Mindfulness

Mindfulness - medveten närvaro.

Att fokusera på att vara här och nu, och det med hjälp av dina sinnen och din andning. Att verkligen uppleva allt i stunden.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet, där man kan träna upp sin förmåga att aktivera sina sinnen. Att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara fullt medveten om vad som sker i nuet, utan filter, utan att värdera eller döma det vi upplever och det som sker.

Du kan bli mer medveten om dig själv, hur du känner, tänker och agerar i olika situationer i livet och lära dig leva med mer klarhet och acceptans.

Mindfulness handlar om att se allt som det är.

"Det är som det är, och det är okej"

Mindful Bodywork

Är du intresserad av att lära dig mer och delta i Mindful Bodywork? Där vi lär oss hur man kan börja sin resa inom meditation, hur man kan känna in kroppen i medveten rörelse och hur man kan leva mer medvetet närvarande. 


Kontakta mig för att veta mer eller boka här! 

Knapp!!!

Skapa din hemsida gratis!